סיני מיני ס

107730-2-articlep

תחילת המאה ה-21. ילדות מוקדמת.
עיניים בכל מקום.
מאז היה צעיר, יצחק נתיב ראה
בעולם
אוסף של זוגות עיניים.

מה שראה הפה של זוגות אלו
לא יכול
להשתוות
למה שהעיניים דיברו.

“…אנו מדברים תמיד על כליאה. כשתלמה פנו אליי,
ליצור פרסומת לדגני הבוקר ‘סינימיניס’
בדמות ריבועי ‘סינימיניס’ עם עיניים שמלקקים זה את זה,
הדבר הראשון שעשיתי היה
להפוך זאת לחמוד.

הדבר השני שעשיתי היה לנסוך
באותה חמדה את ההרגשה
הבלתי ניתנת לתיאור
כמה אנו כלואים ברצון שלנו
למתוק
שנותנים לנו,
לא משנה מאין הוא מגיע…”

מה שהתאים לתלמה במסרים
האל-מודעים שניסו להעביר.