פסטיבל רוק

אוף…
אתה יודע מי היו שנה שעברה?
מיוז, ת’ה פרוטיג’י… אלט ג’יי!
את אומרת
ועינייך מחפשות
בין העננים שספרת
את הכבשים שהרוח פיזרה

אם היינו רוצים להיות ממש מגניבים,
אתה שומע?
זה 17 יורו ללכת לקמפינג סייט,
אז היינו קונים 3 ימים ב-NOS

פלוס קמפינג
והיינו קונים איזה טנט מגניב
והיינו משתזפים,
יש שם איזה ים ליד.

ואנחנו מתחילים לספור,
רדיוהד, טיים אימפאלה, ליסבון.

the boy that lived or judaism

people around the world tell the story of a special boy, beaten by all, but defeated by none. the boy who had lost everything he called a home, had to travel through a hundred countries, infiltrate a hundred civilizations to finally find peace, but then had to fight for it, like never before. soon, he vanquished all his foes. however, seeing that he had to travel a lot and had no identity but that of a haunted, hostilely searched for boy, he had established that as his true self. such a definition did not suit all of the boy’s (who was now a man- but maintained that he was still a boy) limbs, and they began to detach themselves one by one. so, in order to keep all of his limbs together, he began to tell them stories. stories such as this one, about loneliness, genocide, reaping limbs from one boy and attaching them to a different boy or even a girl. yes, the boy’s limbs were afraid of the horrible things out there and stayed put. furthermore, every once in a while, the boy bumped against some man or woman who’d shout or talk or laugh or smile, which made shivers run through the boy’s limbs, which made them recall the boy’s story, reconfirming it. still, one by one and little by little, the boy’s limbs were beginning to grow eyes. they watched the boy’s enormous beard, which the boy now wore instead of clothes. after a while, each limb that opened its eye, slowly detached itself and started to drift off. but the boy was clever and had trained flees that would dance and sing and wail and cry in days which he called ‘memorials’ so that the story would bring his limbs back in fear. still, some of them left permanently. that’s alright, though, since now the boy has all kinds of stumped fingers to remember war stories about.

the beginning.